Letecký modelářský klub Čmelák Holešov

Letecký modelářský klub Čmelák Holešov

Webkamera - aktuální počasí na ploše
Kalendář modelářských akcí

Nové aktuality

2.10. v 15:30 hod brigáda na letišti viz. email od předsedy.

Nejčtenější články

 • Nejnovější komentáře

 • .

 • Autor: Jirka Chvátal, 1 Leden 2008, 00:37

  Historie LMK Čmelák Holešov

  Letecký modelářský klub Holešov byl založen v roce 1965 (dnešní pojmenování “ČMELÁK” bylo zavedeno od roku 1975 v souvislosti s navázáním spolupráce s nově otevřeným “Městským domem pionýrů a mládeže” – MDPaM – v Holešově). Byli v něm organizováni jak členové z Holešova, tak ze Zlína (11 členů, kteří v té době neměli prostor pro vlastní létání). V té době se členové klubu soustředili na kategorie F2A – rychlostní upoutané modely, F2B – akrobatické upoutané modely a F2C – týmové létání s upoutanými modely.


  Postupem času s vývojem techniky se začal zvětšovat zájem o rádiem řízené modely. Technické a materiální zázemí klubu vytvářel MDPaM, kde pracovaly jednotlivé modelářské kroužky (mladší žáky vedl František Glodziga, starší žáky Svatopluk Menšík). Kroužek při ZŠ Kráčiny vedl Jaroslav Prchal. O práci v modelářských kroužcích byl z řad mládeže velký zájem a mladí modeláři se pravidelně zúčastňovali jak “Okresní ligy” v kat. H + A1 (volné modely) na modelářských letištích v Kroměříži, Chropyni a Holešově, tak i soutěží v zahraničí (Polsko, Maďarsko, Rumunsko, ale též i NSR). Po zrušení SVAZARMU na počátku devadesátých let min. století došlo k ukončení práce modelářských kroužků a činnost LMK Čmelák se v souvislosti se společenskými změnami na několik let utlumila.


  Současnost:

  Po přerušení činnosti se LMK Čmelák opět začal konsolidovat k organizované činnosti (ve druhé polovině devadesátých let minulého století). Do modelářské činnosti se zapojili noví lidé, kteří, podpořeni staršími a zkušenějšími členy, přinesli do klubové činnosti nové progresivnější myšlenky. Tak začala “novodobá” etapa klubu, sice bez “státní podpory”, ale o to s větším elánem a novými, před tím nevídanými, materiálně technickými možnostmi. Členská základna se stabilizovala okolo čísla 40 a postupně se rozrůstá o nové mladší, či starší členy. Po nezbytných organizačních krocích (nové stanovy klubu, legalizace působení na, v té době již soukromém, letišti v Holešově s novým vlastníkem, stanovení programu klubu apod.) se klub začal prezentovat i na veřejnosti. Po vzoru jiných klubů v republice začal organizovat veřejná show.


  Čmelák model show:

  První nesmělý ročník “Čmelák model show” v září roku 1998 dokonale “propršel” a tak došlo (především z důvodů klimatických podmínek) ke změně termínu a od té doby je tato akce organizována vždy o druhém víkendu měsíce srpna . Dnes, po získání nezbytných zkušeností, má akce stále větší okruh příznivců jak z řad pilotů-modelářů, tak i široké návštěvnické veřejnosti. Akci nyní můžeme již bez uzardění označit jako “mezinárodní” a co do velikosti jako jednu z největších (pokud ne největší) organizovanou v Holešově sdružením občanů. S tím souvisí samozřejmě stále rostoucí potřeba peněz. Tu klub řeší ve spolupráci s Městem a celou řadou sponzorů, které nachází mezi firmami našeho regionu. Také spolupráce (vzájemné přátelství, úcta a respekt) s místním Aeroklubem přináší své ovoce, neboť takovýto vztah není na našich letištích až tak “častým jevem” (obvyklá je spíš vzájemná řevnivost a intolerance). Jen z dobrých vztahů může vzejít “dobrá věc” a pak součástí každého ročníku Čmelák model show můžou být i vyhlídkové lety Aeroklubu pro ty, kteří zatouží uvidět své rodné město a okolí “trošku jinak” – z ptačí perspektivy.


  Otevírání a zavírání modelářského nebe:

  Již tradiční je též každoroční “Otevírání” (na jaře) a “Zavírání” (na podzim) modelářského nebe. Tak jako Holešov navštěvují kolegové z jiných modelářských klubů, i naši členové pravidelně navštěvují jiné akce, (nejen) po celé naší republice, kde se snaží prezentovat činnost a dovednost našich “klubáků”. Dlužno říci, že většina našich modelářů provozuje svoji činnost především jako svou zálibu (byť na značně vysoké odborné a technické úrovni – v Holešově létáme jak s malými cvičnými modely, tak i s obřími maketami “motoráků” s motory o obsahu až 160 cm3 nebo větroni o rozpětí okolo 6 metrů).


  Soutěže:

  Jsou mezi námi však i členové, kterým nechybí soutěživost a účastní se každoročně mistrovských soutěží a nikoliv bez úspěchu. Takto výtečně reprezentuje náš modelářský klub několikanásobný vítěz řady kategorií ve “volném letu”(modely neřízené rádiem) František Gloziga, stejně jako v kategorii upoutaných modelů bývalý dlouholetý předseda a nestor klubu Svaťa Menšík, jenž má také “na svědomí” (v tom nejlepším slova smyslu) výchovu nových generací mladých modelářů. Této činnosti se Svaťa věnuje dodnes a patří mu za to obdiv a dík.


  Ing. arch. Vladimír Zicháček

  předseda LMK ČMELÁK Holešov

  Similar Posts:

  Rubrika: Historie klubu

  1 komentář »

  1. Komentoval Pepa

   Prosinec 27, 2015 @ 10:26

   Dobrý den.

   Obracím se na vás s prosbou o zodpovězení několika otázek týkajících se upoutaných modelů letadel.

   1. F2A – upoutané rychlostní modely, Jde o modely poháněné pístovými spalovacími motory o maximálním objemu A ccm. A=
   2. F2B – upoutané akrobatické modely, Akrobatický model letadla je poháněn spalovacím nebo elektrickým motorem. Akrobatická sestava se skládá z 16 obratů, bodovaných známkami 0 – 10, násobenými koeficientem k. Např. pro obrat „Dva následné normální trojúhelníkové přemety“ se k = B. B=
   3. F2C – upoutané modely pro závod týmů, Závod týmů (pilot + mechanik) spočívá v co nejrychlejším prolétnutí 100 (ve finále 200) okruhů s min. jedním mezipřistáním. V letovém kruhu létají najednou C týmy. C=
   4. F2D – upoutané modely pro modelářský souboj (combat), Modelářský souboj je divácky nejatraktivnější kategorií: dva modely s papírovými stuhami létají v jednom letovém kruhu a cílem je useknout vrtulí soupeřovu stuhu. Za úspěšné useknutí dostává pilot D bodů. D=
   5. F4B – upoutané makety, Jde o přesné zmenšeniny skutečných letadel poháněné jakýmkoli motorem kromě raketového a pulsačního, mohou být i vícemotorové. Mohou být ovládány i další řídící funkce, např. zatahování podvozku. Tyto funkce mohou být ovládány elektromagnetickými impulsy o frekvenci nižší než E kHz. E=
   6. UŠ – upoutané školní modely, „Ušky“ jsou u nás nejrozšířenější kategorií. Jde o jednoduché modely létající základy akrobacie. Soutěžící si zvolí sestavu 4 povinných a F volitelných obratů. F=
   7. UR20 a UR25 – upoutané rychlostní modely, Národní kategorie rychlostních modelů s motory 2 ccm, (UR20) a 2,5 ccm (UR 25). Je měřen čas na dráze 500 m, tj. podle délky lanek pro UR20 G okruhů a pro UR25 H okruhů. G= H=
   8. SUM – sportovní upoutané polomakety, Polomaketa je model se stínovým (plochým) trupem, jinak jde o zmenšeninu skutečného letadla, poháněnou spalovacím nebo elektrickým motorem. Bodován je jak let, tak i shodnost s originálem. Způsob bodování je: Výborně – 10 až I bodů, I=

   Velice děkuji za odpovědi a čas, který jste mi věnovali.

   S pozdravem J. Štrajt

  RSS komentářů k tomuto článku

  Zrušit komentář

  *

   

  

   

  Rubriky

  Spřátelené kluby