Letecký modelářský klub Čmelák Holešov

Letecký modelářský klub Čmelák Holešov

Webkamera - aktuální počasí na ploše
Kalendář modelářských akcí

Nové aktuality

2.10. v 15:30 hod brigáda na letišti viz. email od předsedy.

Nejčtenější články

 • Nejnovější komentáře

 • .

 • Autor: Jirka Chvátal, 24 Červenec 2012, 08:47

  Soutěž modelů větroňů v termickém létání – pravidla akt. 3.9.2015

  S několika kamarády, jmenovitě s Milanem Alexou z Petřvaldu, Tomkem Cyrulikem z Rybniku, Miloškem Vaculíkem a pár dalšími jsme dostali nápad. Vymyslet jednoduchá, ale zajímavá pravidla na soutěž polomaket a maket větroňů v termickém létání.  Pravidla na soutěž bez velkých omezení, kterou by si mohl zalétat téměř každý, s jakoukoli polomaketou nebo maketou větroně bez pohonu. Bez omezení na model jen určitém měřítku, nějakých minimálních či maximálních rozměrů, bez potřeby GPS či jiných většinou drahých krabiček. Soutěž je také bez velkých nároků na pořadatele, pokud jde o lidské i finanční zdroje. Mottem soutěže by mělo být – létáme pro radost!


  Sedl jsem si a podle prvních návrhů za večer díky inspiraci jinými pravidly sepsal naše vlastní. Pak proběhlo několik korekcí, za které děkuju hlavně Miloškovi Vaculíkovi a Milanovi Alexovi. Jde nám o to, aby to nebyla další soutěž, kterou budou lidé navzájem hrotit, hledat skulinky v pravidlech atd. Hlavní je si dobře a v pohodě polétat a tomu je přizpůsobeno vše. Pokud by se podařilo na různých místech nejen v ČR udělat podle těchto pravidel několik soutěží ročně, bylo by to super.

   

  Soutěž modelů větroňů v termickém létání – pravidla

  Soutěž spočívá v létání o 2 úlohách, úloze A – vleku do 300m a létání s hodnoceným přistáním s maximem 10  minut a úloze B – vleku do 200m a v průletech mezi 2 bázemi v průběhu 3 minut a hodnoceným přistáním. Motto soutěže – létáme pro radost!

   

  I. Definice modelu

  Povoleno je létání s jakýmkoli modelem větroně, který je polomaketou nebo maketou skutečného letadla, bez omezení velikosti nebo měřítka, ovládaný RC soupravou, s maximální povolenou vzletovou hmotností 20kg.

   

  II. Soutěžní podmínky

  Parametry plochy pro létání – jakákoli upravená plocha vhodná pro termické létání, umožňující bezpečné provedení startu aerovlekem a bezpečného přistání jak vlečného modelu, tak větroňů. Pokud možno bez vlivu svahového proudění. Startovací a přistávací dráha minimálně 80x10m, doporučeno je 100x10m a více

  Báze – báze A a B, vzdálené od sebe 200m, zřetelně označené, jedna z bází může být tvořena jedním z okrajů dráhy, na druhé sedí pomocník určený pořadatelem a hlásí praporkem či píšťalkou prolétnutí báze modelem. Pořadatel může v závisloti na místních podmínkách vzdálenost bází upravit.

  Počasí – vítr maximálně ustálených 8 m/s, nebo nárazy do 10m/s.

   

  IV. Způsob startu aerovlekem

  – vlekaři nebo větroňář musí být vybaveni telemetrií pro indikaci výšky letu pro oznámení okamžiku vypnutí soutěžícím

  – délka vlečného lana minimálně 20m, doporučeno je 25-30m

  – vlečné lano je ukončeno karabinkou či kroužkem, každý soutěžící je povinen před započetím jeho letu již mít v modelu zapojený takový kroužek, pásek či silon, který dokáže bezpečně vypnout.

   

  V. Letové úlohy

  Úloha A – termika z 300m s maximem 10 minut s bodovaným přistáním.

  úloha B – průlety z 200m s maximem 3 minuty s bodovaným přistáním. Pořadí úloh v rámci kola stanovuje pořadatel před začátkem soutěže na briefingu.

   

  Úloha A – Termika

  Start – aerovlekem do výšky 300m. Po oznámení vypínací výšky vlekařem je soutěžící povinen se okamžitě vypnout. Vypnout se dříve je možné bez penalizace. Při opožděném vypnutí je let hodnocen 0 body (tolerance 20m). Úlohu A může létat více soutěžících souběžně, dle počtu volných časoměřičů.

  Let – měří se doba trvání letu od vypnutí po dotknutí se země jakoukoli částí modelu s maximem 10 miut. Za každou nalétanou vteřinu je soutěžící hodnocen 1 bodem. Maximum je 600 bodů.

  Přistání – realistické přistání se zastavením na přistávací ploše (nasazení do 3. nebo 4. zatáčky, pozvolný sestup v ose dráhy, podrovnání, dosednutí bez výrazného odskočení) je hodnoceno 100 body. Při nerealistickém přistání s výrazným odskočením, hodinami, vyjetím z dráhy atd. je přistání hodnoceno 50 body. Za přistání modelu mimo přistávací plochu je hodnoceno 0 body (vně přistávací plochy je kolečko, lyžina či osa trupu modelu). Přistání se hodnotí i po přelétání maxima 10 minut letového času.

   

  ÚLOHA B – Průlety

  Start – stejně jako v úloze A ale výška pro vypnutí je 200m. Úlohu může v jeden okamžik létat pouze 1 soutěžící z důvodu bezpečnosti.

  Let – při letu je třeba provést co největší počet průletů mezi bázemi A a B. Let z báze A do B a zpět je počítán jako 1 průlet. Čas letu se počítá od prvního prolétnutí báze A modelem až po dotknutí se země jakoukoli části modelu. Za každý platný dokončený průlet (průlet báze A i B je signalizován akusticky či vizuálně pomocníky či časoměříčem) soutěžící obdrží 50 bodů. Průlety odlétané nad 3 minuty se nezapočítávají.

  Přistání – stejně jako v úloze A
   

  VI. Pravidla létání:

  – pořadatel na začátku soutěže určí pořadí startu, které se v průběhu soutěže nemění. Pořadatel má právo pořadí v průběhu soutěže upravit, aby nedošlo k rušení frekvencí. V případě, že je soutěžící zároveň v daném kole vlekařem, létá v rámci kola jako poslední.

  – směr přistávání určí pořadatel před zahájením soutěže dle místních podmínek.

  – pro platnou soutěž musí být odlétána alespoň 3 kompletní kola z nichž alespoň 1 musí být úloha B.

  – pokud je počet odlétaných kol 6 a více, výsledek nejhoršího kola se škrtá.

  – součet bodů za letové úlohy všech kol určí výsledné pořadí.

  – v případe rovnosti dosažených bodů u více soutěžících rozhoduje nejlepší dosáhnutý celkový počet bodů v úloze A.

  – při problému vlečné či roztržení vlečné šňůry či úvazku v průběhu aerovleku, má soutěžící právo na opravu v dané úloze.

  – soutěžící musí dokončit soutěž s modelem, se kterým ji zahájil, případnou vyjímku musí odsouhlasit jednohlasně pořadatel a všichni soutěžící.

  – výši startovného stanoví pořadatel, soutěžící, který včas nezaplatil startovné nemůže soutěžit.

   

  VII. Pomocníci

  Každý soutěžící může mít jednoho pomocníka, který mu může radit v průběhu letové úlohy.

   

  VIII. Časoměřiči
  Časoměřiči vždy měří začátek letu od vypnutí větroně do dotyku kterékoli části modelu se zemí nebo do maxima, podle toho co nastane dříve. V úloze průlety zároveň počítají počet uletěných průletů mezi bází A a B. Po dokončení let časoměřiči neprodleně výsledky zapíší do karty pilota a nahlásí výsledky letu organizátorovi.
  V případě poruchy na stopkách či problému s měřením musí časoměřič toto neprodleně oznámit, soutěžící má v takovém případě nárok na opravu.

   

  VIV. Bezpečnost

  – pilot v plné míře odpovídá za provoz svého modelu a škodu, kterou případně způsobí – doporučuje se mít uzavřené modelářské pojištění.

  – všechny škody způsobené soutěžícím na majetku a zdraví třetím osobám nese soutěžící na své náklady v souladu s platnou legislativou v zemi pořádání soutěže.

  – pilot a jeho pomocník musí po odstartování a v průběhu celé letové úlohy stát mimo startovací plochu. Pokud soutěžící neuposlechne výzvy na opuštění prostoru startovací plochy, jeho let je hodnocen 0 body. V případě opakovaného porušení tohoto pravidla je ze soutěže vyloučen.

  – v případě potřeby přistání více pilotů krátce po sobě stanovuje pořadí přistání pilotům ředitel soutěže nebo jeho pomocník dle okolností vzhledem k bezpečnosti provozu

  – je přísně zakázáno prolétávat nad lidmi, auty, zázemím a přelétávat zakázané oblasti ve výšce menší než je 100m.

  – pokud se model při přistání dotkne soutěžícího, jeho pomocníka či kohokoli jiného, je přistání hodnoceno 0 body.

   

  X. Hodnocení

  Celkové vyhodnocení výsledků soutěžících a pilotů vlečných vykoná pořadatel na závěr soutěže.

  Similar Posts:

  Rubrika: Srandasoutěž v termickém létání

  8 komentářů »

  1. Komentoval Tomáš Hruška

   Červenec 24, 2012 @ 13:16

   Tak to je velmi pěkný. Gratulace, veliká. ;)
   Doufám, že se to vydaří, protože úkoly jsou podle mě dobré, celkově to není vlastně nijak omezeno, jen polomaketa nebo maketa větroně. Velmi pěkné. Doufám, že se k té soutěži taky jednou dostanu :)

  2. Komentoval Erik Herudek

   Červenec 24, 2012 @ 14:00

   Pravidla se musí nějaká stanovit, což je tímto článkem učiněno. Co v nich vydrží a co se obmění a vlastně celou životnost “soutěže” ukáže jen čas.

   Přijedeme, koukneme, zalítáme. S pozdravem Erik

  3. Komentoval Marcel

   Červenec 24, 2012 @ 14:38

   Ahoj Jirko,

   jak jsme si spolu již psali přes skype. Z mé strany zájem určitě bude.

   V úloze průlety máš nesourodost času, nebo to možná špatně chápu. “Let – je třeba uskutečnit let s maximem 5 minut” versus “Průlety odlétané nad 10 minut letu se nezapočítávají. Pokud model přistane po uplynutí 10 minut od prvního vlétnutí do báze A, za každou přelétanou vteřinu získává soutěžící penalizaci 1 bod.”

   Jinak to bude celkem zajímavé, protože úloha průlety je kombinace částečně průletů a rychlosti s kategorie F3B.

  4. Komentoval Jirka Chvátal

   Červenec 24, 2012 @ 14:57

   Máš pravdu, při úpravách jsem to neopravil. Opraveno. Díky. Taky se na to ěším, někdy bych si to sám rád zalétal, pokud bude s čím a bude někdo vlekat :)

  5. Komentoval Lada

   Červenec 25, 2012 @ 18:18

   Ahoj vsichni neco takoveho nam chybelo konecne si muzem i my zasoutezit . Zda se to trochu slozite ale je potreba to skusit .Tesim se ze si po letech zase zasoutezim.

  6. Komentoval Petr

   Srpen 8, 2012 @ 19:39

   Ahoj Jirko.
   Na Slovensku to maj kluci už doladěné.Stačí to jenom přeložit do češtiny a je to. http://www.f3x.sk/Docs/Pravidla%20RC%20XXL%202011_V9.pdf Je to jednoduché a nenáročné na pořadatele,měřit to můžou soutěžící.
   Ahoj Petr

  7. Komentoval Jirka Chvátal

   Srpen 8, 2012 @ 20:05

   Ahoj Peťo, tyhle pravidla dobře znám, jenže nejsou stejná a je v nich několik zásadních bodů, kvůli kterým je nechceme létat. jednak je to omezení na minimální rozpětí od 4m nahoru nebo od 4,5kg nahoru, je hromada modelářů, kteří mají menší model a takoví létat nemohou, dále zbytečné omezení o toleranci oproti předloze. Výška vleku do 400m, v ČR můžeš oficiálně max do 300m. Dál přistání, přistává se do zastavení a navíc do konkrétního prostoru. To vede k tomu,ž e modeláři s větroni práskají o zem ve snaze přistát včas a včas nějak zastavit. Modely s brzdou jsou zvýhodněné. To v našich pravidlech není. Je toho víc, čím se ty pravidla liší. Každopádně jsem to dlouho konzultoval s lidmi, kteří podle pravidel co zmiňuješ na Slovensku létali a měli k tomu připomínky, ty jsem se snažil v pravidlech vyřešit. Jestli se povedlo uvidíme po první soutěži. Podle mě je nakonec jedno podle kterých pravidel se létá, pokud soutěžícím vyhovují a to se zjistí až létáním. Moje základní myšlenka byla udělat jednoduchá pravidla aby si mohl zalétat téměř každý bez zbytečných omezení. Jestli to byla myšlenka správná se uvidí. budu rád, když přijedeš. Orlice je pěknej model a dobře létá.

  8. Komentoval Petr

   Srpen 9, 2012 @ 19:57

   Ahoj Jirko.
   Já jenom že to už je pořešené.Samozřejmě že jde v první řadě o pohodové polétání.Ty úpravy jsou jasně pro jasně jen v prospěch aby se mohlo zůčastnit co největší spektrum modelů a aby to odsejpalo.Jak se něco bude dít,tak dejte vědět,snad mě šéf pustí.
   Ahoj Petr.

  RSS komentářů k tomuto článku

  Zrušit komentář

  *

   

  

   

  Rubriky

  Spřátelené kluby